Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły podstawowej - 3 lat

Charakterystyka zawodu mechatronik.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie MECHATRONIK powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zawód MECHATRONIKA stwarza zarówno możliwości zatrudnienia jak i tworzenia nowych miejsc pracy. MECHATRONICY mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności produkcyjnej i usługowej. Według prognoz specjalistów badających rynek pracy, MECHATRONICY stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Potwierdzają to coraz liczniejsze zabiegi pracodawców o pozyskanie pracowników w zawodzie MECHATRONIK już na etapie kształcenia.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w aparaturze medycznej. Urządzenia w których zastosowano technologie mechatroniczne charakteryzują się wielofunkcyjnością, konfigurowalnością, adaptacją do zmieniających się warunków pracy w których są użytkowane oraz prostą obsługą i specjalistycznym serwisowaniem.


MECHATRONIK może uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z oferty szkoleniowej lub z kursów zawodowych. Bardzo często firmy zatrudniające MECHATRONIKÓW organizują w ramach wewnętrznego doskonalenia pracowników kursy specjalistyczne np. kurs programowania sterowników PLC, kurs projektowania i wytwarzania z zastosowaniem technologii komputerowych.

Egzaminy zawodowe i praktyki

ELM.03 –Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. (1 kwalifikacja egzamin pod koniec klasy 3)

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w firmach patronackich lub partnerskich (Bibus Menos).

W ramach zawodu współpracujemy z:

bibus_menos.png