Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Szkoły Okrętowe i Techniczne
CONRADINUM

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

Organizator: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM (XVIII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 18, Branżowa Szkoła I stopnia nr 18)

Kategoria: Maturzyści

back to top