24 października odbyła się wycieczka grupy naszych uczniów do biblioteki PAN. Pokazano nam zbiory specjalne: stare druki, zabytkowe atlasy morskie, materiały związane z Conradinum, zaprezentowano także wystawę poświęconą Brunonowi Zwarze.