Wręczenie zaległych dyplomów i nagród za konkursy: Geo-genius, Wiedzy o Regionie i Pomorania.

Zwycięzcom gratulujemy!