8 grudnia klasy 1D, 2DL, 3DK, 4dt oraz 2A, 2B, 3A i 4KL wzięły udział w bardzo ciekawym spotkaniu z p. Kapitanem Piotrem Królakiem i p. Magdą Banach na temat STS Generał Zaruski. Opowieść Pana Kapitana o gen. Mariuszu Zaruskim, historii żaglowca i o samym żaglowcu wzbudziła duże zainteresowanie przyszłych techników budowy jednostek pływających, techników mechatroników i techników chłodnictwa I klimatyzacji. Część Conradinowców już poczuła w sobie zew morskiej przygody na żaglowcu. Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie, zainicjowane przez p. Teresę Kuczkowską-Tyszkę w ramach Edukacji Morskiej, stanie się początkiem ciekawej współpracy.