Dziękujemy - pod takim hasłem w piątek (26.04.24r.) odbyło się pożegnanie maturzystów ❣️ Były przemówienia, nagrody i wyróżnienia oraz krótka część artystyczna 😁
ZŁOTY ZNACZEK CONRADINUM otrzymał Szymon Lewicki z 5 A - gratulujemy 💪😁 Pan dyrektor Andrzej Butowski wręczył również 30 SREBRNYCH ZNACZKÓW CONRADINUM - Conradinowcom, którzy byli najbardziej zaangażowani w pracę na rzecz Conradinum - gratulujemy 💪😁 były również wyróżnienia dla sportowców 💪😁 oraz wyróżnienia od firm: Remontowa Shipbuilding S.A., Terma SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim i OTIS 💪😁
Muzyczną część artystyczną przygotowała p. Barbara Bech 💪😁
Zdjęcia - p. Elżbieta Olszak, p. Małgorzata Urbanowicz, p. Barbara Bech, Jakub Demczuk z 3 DL, Szymon Graban z 2 A oraz Karolina Urbanowicz - dziękujemy 😁