W ramach obchodów rocznicy wyborów czerwcowych rozpoczynamy cykl zajęć poświęconych wolności i prawom obywatelskim.

W dniu 22 maja 2024r. uczniowie klasy 3A  analizowali wiersz Czesława Miłosza pt.:”Który skrzywdziłeś” Celem zajęć było kształcenie umiejętności  krytycznego myślenia, rozumienia znaczeń symbolicznych i interpretacji tekstu  w kontekście historycznym i kulturowym. Analizowaliśmy uniwersalny przekaz utworu oraz określaliśmy moralne wartości, niezależne od czasu, miejsca czy kontekstu kulturowego. Dyskusje odbywały się w grupach, a na zakończenie uczniowie stworzyli projekt graficzny – plakaty zatytułowane „Poeta pamięta”.

Lekcje przeprowadziła w języku angielskim Anna Urbańska-Gruczka w ramach  #Edukacja do kultury. Gdańsk  #gdańskie lekcje obywatelskie.