6 kwietnia 2024 roku klasa 1E pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Milewskiej i p. Jadwigi Borkowskiej, miała okazję wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w Europejskim Centrum Solidarności na temat ,,Cena oporu". Podczas tych zajęć uczniowie zgłębiali historię powstania Niezależnego Związku Zawodowego ,,Solidarność", ruchów opozycyjnych oraz pokojowej rewolucji, która miała miejsce w tamtym okresie. W trakcie warsztatów, pracując w grupach, uczniowie zastanawiali się nad skutkami, jakie ponieśli ludzie angażujący się w walkę o wolność. Poznali także wiele ciekawostek dotyczących codziennego życia zwykłych obywateli oraz zmian politycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Po warsztatach podczas spaceru po Starym i Głównym Mieście uczniowie wcielili się w rolę fotografów, wykonując zdjęcia, które wkrótce zostaną wykorzystane podczas zbliżającej się wystawy pod tytułem ,,Gdańsk w obiektywie".