W piątek, 16 lutego 2024 roku, uczniowie z klasy 1E w ramach projektu „Edukacja do kultury” uczestniczyli w interesujących zajęciach poświęconych architekturze pod opieką wychowawczyni, pani Małgorzaty Milewskiej. Podczas zajęć o tematyce „Do czego służy architektura?”, uczniowie zostali poproszeni do przygotowania charakterystyk wybranego budynku zgodnie z określonymi wytycznymi. Analizowali, do czego odwołuje się kształt budynku, jakie skojarzenia czy wrażenia wywołuje, w jaki sposób bryła współgra z otaczającą przestrzenią, oraz jakie jest przeznaczenie tego obiektu. Praca nad tym projektem odbywała się w formie grupowej, co dodatkowo rozwijało umiejętności współpracy.

Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości przestrzeni, zwiększenie wrażliwości na otoczenie oraz uświadomienie uczniom procesów emocjonalnych zachodzących w konkretnym miejscu.