Uczniowie klas I SOiT Conradinum uczestniczyli w dniu 20 marca 2024 roku w spotkaniu, które odbyło się w Generalnym Konsulacie Niemiec. Podczas tego wydarzenia mieli możliwość spotkania się z wicekonsulem Birgit von Hellfeld i panią Friedrun Keltsch-Rączka z działu Prasy i Kultury, a całe spotkanie było prowadzone w taki sposób, aby wszelkie wypowiedzi były tłumaczone również na język polski. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów ze strukturą oraz funkcjonowaniem Konsulatu Niemieckiego, a także umożliwienie im zadawania pytań i poszerzenia wiedzy na temat relacji międzynarodowych.

Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych podczas spotkania było omówienie instytucji, z którymi Konsulat Niemiec w Gdańsku współpracuje. Mogą one obejmować różnorodne organy administracji państwowej, organizacje międzynarodowe oraz placówki dyplomatyczne innych krajów. Współpraca najczęściej dotyczy dziedzin takich jak handel, kultura, edukacja czy sprawy obywatelskie.

Życzliwość oraz profesjonalizm, z jakim została przeprowadzona wizyta, sprawiły, że spotkanie było wyjątkowym doświadczeniem dla naszych uczniów. Była to nie tylko okazja do zdobycia nowej wiedzy, ale również do zrozumienia funkcjonowania relacji międzynarodowych w praktyce.