16 grudnia nasz Poczet Sztandarowy pod opieką p. Andrzeja Włodarskiego uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów rocznicy Gdańskiego Grudnia pod pomnikiem Trzech Krzyży.