2 DT z wychowawczynią p. Teresą Kuczkowską - Tyszką i p. Ryszardem Bielakiem podczas wykładu z teorii okrętów na basenie modelowym na Politechnice Gdańskiej.
Zdjęcia p. Teresa Kuczkowska - dziękujemy