DYREKTOR

 • Andrzej Butowski                       

  

A.Butowski@conradinum.edu.gdansk.pl

WICEDYREKOTRZY

 • Agata Mondygrał-Piaszczyńska

 • Arkadiusz Cimiński

   

A.Mondygral-Piaszczynska@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Ciminski@conradinum.edu.gdansk.pl

NAUCZYCIELE

 • Agnieszka Apanowicz

 • Grażyna Banach

 • Maria Bardo

 • Piotr Bela

 • Ryszard Bielak

 • Anna Bracik

 • Stanisław Bruszczak

 • Joanna Caban

 • Stanisław Chrzustek

 • Ewa Czajka
 • Mariusz Dąbkowski

 • Jurand Dekowski

 • Maciej Draws (urlop)

 • Kazimierz Duzinkiewicz

 • Elżbieta Formela

 • Jarosław Głowacki

 • Waldemar Jankowski

 • Elżbieta Kabat

 • Alicja Kasprzak-Zalewska

 • Beata Katanowska

 • Hanna Kawska-Kubicka

 • Andrzej Kleina

 • Elżbieta Kliz

 • Małgorzata Kopp Ostrowska 

 • Arleta Kosna

 • Maria Kropidłowska

 • Monika Kruk

 • Teresa Kuczkowska-Tyszka

 • Dorota Kumiszczo-Mocarska

 • Weronika Lewandowska

 • Robert Maćkiewicz

 • Ewa Mazurek

 • Edyta Michałek-Dąbkowska

 • Jacek Miłosz

 • Lidia Morawska
 • Marzanna Narewska

 • Piotr Nosewicz

 • Elżbieta Olszak

 • Janusz Ożarków

 • Gracjan Papierkiewicz

 • Andrzej Piaszczyński

 • Michał Piotrowski

 • Andrzej Porębski

 • Andrzej Rejniak

 • Ewa Reszczyńska

 • Katarzyna Sawicka
 • Małgorzata Scisłowska

 • Justyna Stopa

 • Euzebiusz Szepietowski

 • Leszek Szwabe

 • Robert Szymczyk

 • Andrzej Tomczyk

 • Karolina Urbanowicz

 • Małgorzata Urbanowicz

 • Anna Urbańska-Gruczka

 • Agnieszka Warot

 • Anna Wasilewska

 • Mariola Wenta

 • Andrzej Włodarski

 • Ewa Wolińska

 • Jacek Zawalich

 • Maria Zgirska

 • Anna Złoczewska

 • Iwona Żychowicz

A.Apanowicz@conradinum.edu.gdansk.pl

G.Banach@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Bardo@conradinum.edu.gdansk.pl

P.Bela@conradinum.edu.gdansk.pl

R.Bielak@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Bracik@conradinum.edu.gdansk.pl

S.Bruszczak@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Caban@conradinum.edu.gdansk.pl

S.Chrzustek@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Czajka@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Dabkowski@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Dekowski@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Draws@conradinum.edu.gdansk.pl

K.Duzinkiewicz@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Formela@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Głowacki@conradinum.edu.gdansk.pl

W.Jankowski@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Kabat@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Kasprzak-Zalewska@conradinum.edu.gdansk.pl

B.Katanowska@conradinum.edu.gdansk.pl

H.Kawska-Kubicka@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Kleina@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Kliz@conradinum.edu.gdansk.pl

M.KoppOstrowska@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Kosna@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Kropidłowska@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Kruk@conradinum.edu.gdansk.pl

T.Kuczkowska-Tyszka@conradinum.edu.gdansk.pl

D.Kumiszczo-Mocarska@conradinum.edu.gdansk.pl

W.Lewandowska@conradinum.edu.gdansk.pl

R.Mackiewicz@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Mazurek@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Michalek-Dabkowska@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Miłosz@conradinum.edu.gdansk.pl

L.Morawska@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Narewska@conradinum.edu.gdansk.pl

P.Nosewicz@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Olszak@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Ozarkow@conradinum.edu.gdansk.pl

G.Papierkiewicz@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Piaszczynski@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Piotrowski@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Porebski@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Rejniak@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Reszczynska@conradinum.edu.gdansk.pl

K.Sawicka@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Scislowska@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Stopa@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Szepietowski@conradinum.edu.gdansk.pl

L.Szwabe@conradinum.edu.gdansk.pl

R.Szymczyk@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Tomczyk@conradinum.edu.gdansk.pl

K.Urbanowicz@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Urbanowicz@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Urbanska-Gruczka@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Warot@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Wasilewska@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Wenta@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Wlodarski@conradinum.edu.gdansk.pl

E.Wolinska@conradinum.edu.gdansk.pl

J.Zawalich@conradinum.edu.gdansk.pl

M.Zgirska@conradinum.edu.gdansk.pl

A.Złoczewska@conradinum.edu.gdansk.pl

I.Zychowicz@conradinum.edu.gdansk.pl