Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców

Konsultacje z nauczycielami uczącymi w SOiT Conradinum odbywają się po wcześniejszym umówieniu się poprzez Wiadomości GPE lub platformę Teams.