NOWA FORMUŁA:

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2020r.

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule 2019/2020

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Karty wzorów na egzamin z matematyki, chemii, biologii i fizyki

Przykładowe arkusze

Arkusze egzaminacyjne z roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Więcej informacji na stronie:

STARA FORMUŁA:

Harmonogram egzaminów w 2020r.

Komunikat o przyborach

Więcej informacji na stronie