zawody_t_dzwigowe.png

Klasy pod patronatem

corleonis.png

Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły gimnazjalnej - 4 lata

                             po ukończeniu szkoły podstawowej - 5 lat

Charakterystyka zawodu:

Z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe istnieje potrzeba sukcesywnego przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Absolwenci zawodu technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak: dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych.

Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych.

Czym się zajmuje TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH:

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

Jakie ma zadania zawodowe:

 1. przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
 2. planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych;
 3. wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
 4. demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
 5. regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
 6. konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 7. reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
 8. sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw;
 9. sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
 10. instruje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych;
 11. przestrzega zasady bhp i ppoż.;
 12. rozlicza wykonanie usług;


Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 1. praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego
 2. praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych
 3. praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe
 4. praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych
 5. prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych

Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.