NOWA FORMUŁA:

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2019r.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule 2018/2019

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Karty wzorów na egzamin z matematyki, chemii, biologii i fizyki

Przykładowe arkusze

Arkusze egzaminacyjne z roku 2015, 2016, 2017, 2018

Więcej informacji na stronie:

STARA FORMUŁA:

Harmonogram egzaminów w 2019r.

Komunikat o przyborach

Więcej informacji na stronie