14 marca 2019 r. Samorząd Szkolny wspólnie z Panią Iwoną Żychowicz i Panią Anną Urbańską, zorganizował i przeprowadził Dzień Liczby PI dla klas pierwszych. Udział wzięły klasy: 1At, 1Bt, 1Dt. Pierwszym zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie quizu matematycznego. Natępnie klasy w podziale na grupy wykonywały przez określony czas poszczególne zadania.
Najlepszy wynik osiągnęła klasa 1AT, ale każda klasa wykazała się spostrzegawczością i kreatywnością. Rekord w zapamiętaniu najdłuższego rozwinięcia liczby PI w tym roku ustanowił/a Małgosia Zwerchowska (I BT) oraz Kewin Trela (I AT).
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!